Güven Çelikkaya / Kişisel Blog

Teknoloji

nanoNano teknoloji hakkındaki önceki yazımda daha çok tarihsel süreç ve temelleri hakkındaki bilgilere yer vermiştim. Sanırım birde uygulama alanlarına ve gelecekte neler yapılabileceğine göz atsak hiç fena olmayacak. Öncelikle Nano yapıların elde edimesinde iki ana yöntem uygulanmaktadır. Aşağıdan yukarıya (“bottom-up”) ve yukarıdan aşağıya (“top down”) olarak adlandırılan bu iki yaklaşımı şu şekilde özetleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya yaklaşımı (küçükten büyüğe), moleküler nanoteknolojiyi belirtir ve organik veya inorganik yapıları, maddenin en temel birimi olan atomlardan başlayarak atom atom, molekül molekül inşa edilmesi yöntemini ifade eder. 90’larda ilk kez üretilen karbon nano tüpler bu yönteme güzel bir örnek oluşturmaktadır. Yukarıdan aşağıya yaklaşımı ise (büyükden küçüğe), makineler, (daha&helliip;)

Nano Teknoloji Nedir / Küçük Çaplı Büyük Devrim – 2